ABC Степени на езикова компетентност по Европейската референтна езикова рамка

A1
Може да съставя и разбира прости изречения, да съобщава конкретни нужди, да пита събеседници и да отговаря на въпроси.
A2
Може да се разбере в прости, рутинни ситуации и да обменя информация за познати и обичайни неща.

B – Самостоятелно използване на езика
B1
Може да разказва просто и свързано за познати на него интересни теми, да обяснява и обосновава мечти, надежди, планове и мнения.
B2
Може да разбира комплексни текстове по абстрактни теми и по неговата специалност, да се разбере спонтанно, свободно и точно, да съобщава предимства и недостатъци на различни възможности.

C – Компетентно използване на езика
C1
Може да обхване имплицитни значения, да се изразява спонтанно, свободно и точно, да изразява мнения за комплексни теми и да използва средства за свързване на текстове.
C2
Може практически да разбере всичко, да се изразява спонтанно, свободно и точно и да различава много ясно по-фини нюанси в значението, включително при по-комплексни теми.

Тук (ABC-Български) намирате по-конкретно описание на езиковите компетенции.