Преводи

Устен и писмен превод - два ключа за разбирателството между хората!

Искате максимално автентично, точно и бързо да превеждате текстове от български на немски език или обратно?
Аз гарантирам качествен превод, независимо от вида и формите на данните. През последните 30 години съм превеждала голямо разнообразие от документи от най-различни ресори и естество. Например:
•Техническа документация (в т.ч. ръководства за монтаж и за потребителя / за обслужване, процедури, инструкции, методики, стандарти и др.);
•Правни и административни документи (в т.ч. свидетелства, дипломи, сертификати, съдебни решения, договор, декларации, референции и др.);
• Медицински документи (в т.ч. болнични листове, етикети и информационни листовки за пациенти);
•Търговски текстове (например текстове за уеб-страници, в т.ч. търсачка-ориентирани, рекламни материали)
Бих прегледала и Вашите българо↔немски преводи.
Ревизия е добра идея, когато пишете в различен от майчиния си език, когато съчинявате текстове по специфичен предмет или текстът е особено важен от гл. т. на външно възприемане и въздействие.
Допълнителен чифт очи вижда повече и осигурява по-високо качество на крайния текст. Освен проверка на правопис, граматика и пунктуация, както и за коректна терминология в целевия текст се сверява и съответствието в съдържанието на изходния и преведения текст. Така се избягват или минимизират грешки в превода.
Професионална ревизия следователно не е лукс.
ЦЕНИ
Писмен превод
Цената се определя според брой редове (един ред=55 знака /в т.ч. шпации/). Понеже цената може да варира според вид текст, сложност, спешност и форма, поискайте необвързваща оферта.
Устен превод
Цената се определя според ангажираното време. Не се включват разходи, свързани с подготовката. Ще Ви предоставям индивидуална оферта в зависимост от Вашите конкретни изисквания.

Powered by: sslavkov.eu